Valpträffar

Valpträffar anordnas regelbundet. På valpträffarna går jag igenom det viktigaste vad beträffar vardagslydnad, utställningstips samt övrig retrieverträning.
Naturligtvis tar jag också upp frågeställningar som kommer från valpköparna.

Allt deltagande på valpträffarna är frivilligt och kostnadsfritt. Min förhoppning är dock att så många som möjligt deltar.

I anslutning till 1-årsdagen låter jag anordna en funktionsbeskrivning. Dessa hålls av Funktionsbeskrivare från Golden Retrieverklubben

Bilder från valpträffarna kommer att publiceras på denna hemsida. Valpköparna har också möjligheter att maila in egna bilder som tas in i mån av tid och plats.